19
Temmuz
20:44
Hakkımızda

Kurulduğu günden bugüne pek çok farklı alanda vatandaşa doğrudan hizmet ulaştıran ve Bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekkülü olan KAYMEK A.Ş. sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir aktörüdür. KAYMEK çatısı altında; sanat ve mesleki alanda olmak üzere ihtiyaç duyulan eğitim noktalarında hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra; kursiyerlerin kişisel becerilerini arttırmak, kursiyerleri a-sosyal konumdan çıkarıp aktif konuma taşımak ve bu eğitimleri yaygın eğitim mevzuatı ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Kursiyerlerin kurs sonunda istihdam edilmesi ve işverenlerin ara kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hizmet veren KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla da kursiyerler istihdama yönlendirilmektedir. Bu anlamda Kayseri’de istihdama ve nitelikli iş gücü eğitimine öncülük edilmektedir. Bunun yanında yeni nesillerin daha iyi yetişmesi amacıyla kurulan Kayseri’nin en büyük eğitim organizasyonlarından biri haline gelen Gençlik Merkezleri Projesi’yle programda öngörülen dersler öğretmenler tarafından öğrencilere verilmektedir. Bu derslere ek olarak öğrencilerin kabiliyetleri, ilgi ve istekleri doğrultusunda zihinsel/sosyal ve fiziksel gelişimlerine olumlu katkı sağlayan pek çok kulüp faaliyeti de bulunmaktadır. Değerler eğitimi, zekâ kulübü ve yetenek zümresi oyunları gibi programlarla da öğrencilerin eğlenerek öğrenip kendilerini olumlu istikamette geliştirmeleri hedeflenmektedir. Popüler kültür baskısıyla değişen ilişkiler ağının sarmalından etkilenen “Aile” kurumunun güçlü kılınmasında her kişi ve kuruma sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda ücretsiz olarak randevu sistemiyle aile içi iletişim problemleri; ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için sorun çözme becerisi kazandırmak bireysel sorun ve sıkıntılar, eğitim ve okul başarısı gibi birçok konuda uzman danışmanlarla yardım sunulmaktadır. İlçelerde yaşayan halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda açılan Kadın ve Gençlik Merkezleri de KAYMEK A.Ş. bünyesinde hizmet vermektedir. Tesislerimiz; yeniçağa hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş olup gençlerimizin eğitiminden,  yetişkinlerimize yönelik düzenlenen sosyal ve spor faaliyetlere kadar birçok etkinliği içinde barındırmaktadır. KAYMEK A.Ş., sürdürülen faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir...