19
Temmuz
22:23
Kaymek Uzem

KAYMEK UZEM (UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ)

Gelişen ve dönüşen dünyada bir gereklilik olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim modeli bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla KAYMEK bünyesinde 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim faaliyetlerine başlamıştır. KAYMEK UZEM, örgün eğitimle çalışma hayatı saatleri veya okul ders saatleri çakıştığı için vakit uygunluğu bulamayan kişiler için büyük bir imkân sağlamıştır. KAYMEK UZEM ile öğrenciler ve kursiyerler istedikleri ortamda ihtiyacı olan derslere ulaşılabilmekte, ders konularını dinleyebilmekte, senkron ve asenkron derslere katılıp etüt ve deneme sınavları sayesinde kendilerini geliştirebilmektedir. 
Yeni, daha kullanışlı ve daha pratik bir uzaktan eğitim sistemi modeline geçilerek, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların kullanımını kolaylaştırmak hedeflenmekte, bu hizmetten yararlanan kişilerin alacağı verimin en üst düzeyde olması amaçlanmaktadır. KAYMEK UZEM uzman eğitimci kadrosu ile LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS’ye hazırlanan öğrenciler ile adaylara ücretsiz eğitim imkânı sunmaktadır. Özellikle yabancı dil ve kişisel gelişim kursları başta olmak üzere, sanat ve mesleki eğitim kurslarında da uzaktan eğitim modeli uygulanmaktadır.

Uzaktan eğitim sistemi, öğretmen ile öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı, derslerin sanal ortamda canlı olarak verildiği, karşılıklı iletişim halinde olunabilen, bir eğitim sistemidir. Eğitimlerde konu anlatımları ve ders içerikleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün uzaktan eğitim modülüne ve MEB müfredatına uygun olarak verilmektedir. KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nde eğitimlere online olarak katılıp, kursun devamsızlık oranını aşmayan ve kurs bitiminde yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerimiz Katılım Belgesi almaya hak kazanmaktadır. Online eğitim alan kursiyerler KAYMEK tarafından organize edilen etkinliklere (kültür ve sanat gezileri, tiyatro ve sinema etkinlikleri, doğa yürüyüşleri vb.) davet edilmektedir.